Rekisteri‐ ja tietosuojaseloste

Tämä on Olo Collection Oy:n, Tuli tuli Oy:n, Iloresta Oy:n, Oloresta Oy:n, Berkkel Oy:n, Forza Pizza Oy:n, Korkeavuoren Ravintola Oy:n, Olo Events Oy:n sekä Olo Creative Catering Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.5.2018. Viimeisin muutos 7.3.2024.

1. Rekisterinpitäjä
Olo Collection Oy, Tuli tuli Oy, Iloresta Oy, Oloresta Oy, Berkkel Oy, Forza Pizza Oy, Korkeavuoren Ravintola Oy, Olo Events Oy sekä Olo Creative Catering Oy c/o Olo Collection Rikhardinkatu 14, 00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Petri Lukkarinen
petri.lukkarinen@olo-collection.fi
Tel. 050 5678 995.

3. Rekisterin nimi
Olo Collectionin asiakasrekisteri, Ravintola Emon asiakasrekisteri, Ravintola Olon asiakasrekisteri, Ravintola Brasan ja Blanda Bar asiakasrekisteri, Ravintola Scolare ja Banco Vini  asiakasrekisteri, Pizzeria Forza asiakasrekisteri, Kortteliravintola Egon asiakasrekisteri, Ravintola Särkänlinnan asiakasrekisteri ja Olo Creative Cateringin asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (pöytävarauksen teko)Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä pöytävarauksiin liittyvä tieto. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

henkilön nimi
yritys/organisaatio
yhteystiedot; puhelinnumero ja sähköpostiosoite
www-sivustojen osoitteet
verkkoyhteyden IP-osoite
tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
laskutustiedot
erityisruokavaliot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot ruokavalioista käytetään ruoan valmistukseen sekä tarjoiluun.

Asiakastietoja säilytetään:
Pöytävarausohjelmassa DinnerBooking
Laskutusohjelmassa Netbaron
Asiakasrekisterissä Web CRM
Creamailer, uutiskirjepalvelun tarjoaja
Lahjakortti.eu/PK Verkkotaito Oy, lahjakorttien verkkokauppa
Tietoja säilytetään toistaiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. pöytävarauksen teon yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä erilaisista kilpailuista ja asiakaseduista joihin asiakas osallistuu.

7. Evästeet tässä sivustossa
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Käytämme evästeitä tässä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

*)Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö. Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain puitteissa Olo Collectionin muille yrityksille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Olo Collectionin kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Creamailerin ohjelman palvelin sijaitsee Suomessa, Creamailer on sitoutunut noudattamaan asiakkaiden tietosuojaturvaa EU asetuksen mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.